big slide

מהבלוג

יום עיון זוחלים ודו-חיים

ב-22.04.14 התקיים יום עיון בנושא זוחלים ודו-חיים.

עוד שיתוף פעולה פורה בין העמותה הישראלית לזוחלים, מרכז מידע על זוחלים ואוניברסיטת תל אביב.

לכל מי שהחמיץ את יום העיון, הנה אוסף ההרצות בוידאו, גלרית תמונות ותקצרי ההרצאות (להורדה בקובץ) כפי שנמסרו ל-ד״ר בעז שחם.

יום העיון כלל גם סיור בגן הזאולוגי ובמוזיאון.
תודה לכל מי שהגיע ולכל מי שהעביר הרצאה. תודה ענקית לכל מי שעזר לארגן את היום הזה - מייקי אליאס יו״ר העמותה הישראלית לזוחלים, אסף אפל גזבר העמותה, יונתן ורונסקי, ד"ר בעז שחם וארבל לוי, פרופסור שי מאירי, ארז, קארין וכל צוות המעבדה, לאוניברסיטת ת"א שאירחה את הכנס, לאורן פייט ולכל מי שתרם מזמנו למען הפקת והצלחת יום העיון (מקווה שלא קיפחתי מישהו).
 

דברי פתיחה - ביולוגיה ושמירת הטבע של זוחלים ודו-חיים בישראלשנוניות - עושים סדר בסוגהבדלים מורפולוגיים בין אוכלוסיות של לטאות אייםמן השדה - מערכת מידע שיתופית - בנושא מגוון המיניםהשלכות הדייג על צבי הים בישראלזוחלים על הכבישאוסף הזוחלים במוזיאון לטבע באוניברסיטת תל אביבלמה הן מנופפות בידיים? תובנות מתצפיות שדה בשנונית השפלה


 

איומים, שמירת טבע ועתיד הזוחלים בערב