big slide
צמחים טורפים

צמחים טורפים הם צמחים שלכולם דרך ללכידה ועיכול של יצורים חיים כדי להבטיח הספקת חלבונים.

המאייפנים שלהם הינם:

  1. מנגנוני משיכת טרף תוך שימוש בהטעיות בצבעים, ריחות ועוד.
  2. מלכודות.
  3. אנזימי עיכול או בקטריות החיות בנוזלים הנאגרים במלכודת.

הצמחים גדלים במגוון בתי גידול דלי מינרלים כביצות טחבים, ביצות כבול חומציות ועד ליערות הטרופיים של דרום מזרח אסיה ומישורי העשב המוצפים באפריקה.

צמחים טורפים רבים דורשים תנאי לחות קבועים אך חלקם יכולים להתקיים בקרקעות חול יבש.

הלכידה והעיכול בצמחים טורפים:

כל הצמחים הטורפים מצוידים במלכודות כדי להשיג תרכובות חנקניות מהטרף.

לכידת הטרף:

את מנגנוני הלכידה מחלקים ל-2 קבוצות. פעילים הלוכדים את הטרף והפסיבייים שהטרף נלכד מבלי יכולת להיחלץ.

סוגי מלכודות:

מלכודות פעילות

Steel Trap

מאייפנת את הדיונאה וה- Aldrouanda, לצמחים אלו שני חלקי עלה הנפגשים במרכז ונסגרים על הטרף כמערכת שיניים.

המלכודת מופעלת כאשר החרק נוגע ב-2 מתוך 3 שערות הפעלה .הנגיעה בהפרש זמן עד 20 שניות.

דיונאה סוגרת את המלכודת במהירות של 1\30 שנייה, ואלדרוונדה במהירות 1\1000 שנייה.

וידאו המציג דיונאה בפעולהמלכודת עכברים

מאפיינת מיני Utricularia כאשר המלכודת דמויית בלון מתחת לפני המים המלאות במים רגילים. שערות רגישות מצויות מחוץ למלכודת וכשהן חשות בחומר אורגני, מתבצעת שאיבה שלו פנימה והבלון נסגר. מהירות הלכידה 1\500 שנייה.
 

וידאו שמציג את המלכודת בפעולה כולל הסבר מלכודת דבק

מצויות על טלליות וחמאית, על העלה שערות רבות ודביקות.

בחמאית הטרף נדבר על העלה ושם הוא מתעכל.

בטללית בתוך העלה שבדרך כלל נכרך סביב הטרף.

וידאו המציג טללית בפעולה


 

מלכודות פסיביות

מלכודת דבק

זהה למלכודת הטללית אך ללא העברתו למרכז העלה או הכרכות העלה.

מלכודת נפילה

דרלינגטוניה, Heliamphora ושופרית – עלים דמוי חצוצרה עם מכסים, בדרך כלל הטרף נמשך לריח המופק מהקירות והחלקים הפנימיים. החרק מנסה להגיע לנוזל, מחליק על הקירות שלעתים גם מכוסים בשערות הצומחות כלפי מטה ומונעות את אפשרות הטיפוס חזרה. הטרף נופל לנוזל (תנועותיו מזרזות הפרשת אנזימי עיכול), טובע בו ומתעכל בו.

 וידאו מלכודת Heliamphoraמלכודות כדים

לכדנית ול- Cephalotus כדים הגדלים בהמשך לעלה או כעלה לכד מכסה.

הטרף נמשך לריח ונופל לנוזל המעכל שבתחתית הכד.

וידאו מודל של מלכודת כד Cephalotus follicularisעיכול הטרף

העיכול מותנה בסוג.

בטללית הוא נמשך יום אחד, בדיונאה מ-5 עד 10 ימים (תלוי בטמפרטורה).

בשופרית נוזל עיכול, בדרלינגטוניה ו-Heliamphora בקטריות מבצעות את העיכול ובכדנית גם נוזל עיכול וגם בקטריות, תהליך העיכול נמשך כ-5 ימים.