big slide
רככת שממית מנומרת

ה-(MBD (Metabolic Bone disease (רככת העצמות) היא מחלה נפוצה בקרב שממיות מנומרות שמוגדרת כתסמונת הכוללת מגוון של מחלות עצם הקשורות למחלות מטאבוליות.

(מטבוליזם-חילוף חומרים, אחד התהליכים המתרחשים ביצורים חיים של קליטת חומרים מהסביבה, עיבודם, הפקת אנרגיה מהם ופליטת הפסולת)

וידאו של שממית שסובלת מ-MBDתסמינים לזיהוי רככת העצם אצל שממיות מנומרות:

(פרטים צעירים ונקבות הרות חשופות יותר למחלה אם לא יסופק להם תוספות קלציום.)

 • ריכוך של עצמות הרגליים
 • שברים בעצמות
 • עקמת
 • עקום של עמוד השדרה
 • היפרפלקסיה של הגפיים (יכול לכלול תזוזות יתר ורעידות או נטיות ספסטיות, פקודות רפלקס היוצאות מחוט השדרה שנותנות פקודה לשריר להתכווץ יותר מדי)
 • התכווצויות ועיוות
 • חולשה
 • אפאטיות
 • אנורקסיה
 • עצירות 

לאחר אבחנה שחלק מהתסמינים האלו כדאי להתייעץ עם מגדלים מומחים ווטרינר לגבי טיפול אשר יכול לכלול זריקות סידן צינורית האכלה והמשך טיפול ומניעה של מתן זריקות סידן בבית דרך הפה.

כדי למנוע את הרככת מומלץ לתת לשממית מזון מאובק באבקת קלציום וויטמין D3 ובנוסף להניח בטרריום כלי שטוח שבו אבקת קלציום.

אני ממליץ על אבקת הקלציום בשילוב של מולטימינרל לזוחלים

רצוי להימנע מהאכלה של מזון גדול מדי עבור השממית בעיקר כשהם צעירים.

כדאי לעקוב אחר קערת הקלציום של השממית ולראות אם היא מלקקת במידה ולא רואים שינוי בקערת הקלציום רצוי להקפיד על איבוק יסודי של הזחלים

calts 

שממיות שסובלות מרככת ולא קיבלו טיפול ראוי יאבדו שיווי משקל לסת שמוטה משקל גוף יפסיקו לאכול יסבלו משברים ומהתסמינים שציינתי למעלה..

לכן שימו לב שהשממית שלכם מטופלת בצורה הטובה ביותר.!

 • הקפידו על תזונה נכונה ומגוונת ותוספת סידן
 • הקפידו על טמפרטורה ולחות נכונה
 • הקפידו על ניקיון הטרריום ולחות נכונה בתא הלחות
 • קערה שטוחה של מים טריים

שימו לב אם המצע שלכם הוא חול כבול או כל מצע מפורר נסו למנוע בליעה של מצע אצל השממית כאשר היא אוכלת לכן מומלץ להניח קערת זחלים מאובקים ולא להאכיל עלידי זריקה של זחלים או תיקנים על המצע.