big slide
קסמיטה

זיהוי המחלה Hexamita:

על ראש הדג יופיעו חורים קטנים, צואת הדג מלווה במעטפת לבנה, צואה חוטית רירית, בשלב מתקדם של המחלה הדג יאבד את התאבון.
 

טיפול במחלה:

תרופה המכילה מטרונידאזול, sera med flagellol ,JBL spirohexol, כדורי מטרוג'יל, פלג'יל בבית מרקחת ע"י אישור רופא או אצל ווטרינר המכילים 250 מ"ג, 500 מ"ג. 

אם הצלחתם להשיג כדורים מינון 250 מ"ג ל40 ליטר, הטיפול הטוב דרך הפה. 

אופן הטיפול מוציאים את הפחם הסופח את התרופה, ממיסים כדור ומוסיפים אוכל לאחר שהכדור נמס שיספח את הכדור, ניתן לחתוך את הכדור ביחס לכמות האוכל. 

טיפול יום ראשון, יום שני ללא טיפול, יום שלישי טיפול, יום רביעי ללא טיפול יום חמישי טיפול, יום שישי ללא טיפול יום שביעי טיפול. 

במידה והדג במצב קשה שמים באקווריום כדור לכל 20 ליטר ומבצעים ריענון מים 30% לאחר כל יומיים במשך שבוע ימים. 

מניעת המחלה: לא לערבב סוגי דגים שונים הצורכים מזון בשרי או צמחי.