big slide
דגי מים מתוקים בארץ ישראל

בישראל קיים מגוון נרחב של דגים והם מתחלקים לשלושה קטגוריות: דגי מים מתוקים, דגים ים סוף ודגי ים התיכון.

כדאי מאוד להכיר את המינים השונים ולתעד אותם כי בקצב המהיר שאנחנו הורסים את מרחב המחייה הטבעי של הדגים (הים,האגמים והנחלים) לא ישאר לנו כלום!

תודה מיוחדת לאנשים שעזרו לי להקים אגף זה מוקדשת ל- ד"ר דוד דרום ממחברי הספרים מדריך הים וחופיו חי וצומח ומדריך לדגים בישראל, שעזר בתרומת תמונות ומידע. כמו כן תודה ל-צבי סנובסקי מאגף הדייג בטבריה על עזרה בריכוז המידע ותמונות, כל התמונות בעמוד זה באדיבות ד"ר דוד דרום ואגף הדייג טבריה וכל הזכויות שמורות רק להם.

המגדיר מחולק לפי משפחות: אמנוניים (Cichlidae), קרפיונים (Cyprinidae), קיפוניים (Mugilidae), בינוניים (Cobitidae), נאויתיים (Cyprinodontidae), 

סלמוניים (Salmonidae), קרנוניים (Blenniidae), שפמנוניים (Clariidae), גמבוזיים (Poeciliidae), צלופח אירופאי (Anguilla anguilla)

דגי מים מתוקים

דגי המים המתוקים שחיים בארצנו מונים כ-27 מינים שרובם מרוכזים באזורי הירדן והכינרת.

חלק מהדגים הם לא דגים מקוריים של האזור, הם שוחררו בכינרת על-ידי האדם וחלק הם מינים אנדמים לאזור.
 

אמנוניים (Cichlidae)

אמנון מצוי (שם עממי: עדדי) (שם מדעי: Tilapia zillii)אורך: 10-20 ס"מ עד-30 ס"מ.
מיקום: בגופי מים עומדים או שזרימתם איטית.
מזון: פלנקטון.
תפוצה בארץ: כנרת והירדן. 


אמנון הגליל (שם עממי: מושט לבן) (שם מדעי: Sarotherodon galilaeus)אמנון הגליל

אורך: 15-25 ס"מ עד - 38 ס"מ.
מיקום: קרבת החוף, בעומק שאינו עולה על 10 מטרים.
מזון: פלנקטון.
תפוצה בארץ: כנרת והירדן.


אמנון הירדן (שם עממי: לובד) (שם מדעי: Oreochromis aureus)

אמנון הירדן

אורך: 20-25 ס"מ עד 35- ס"מ
מיקום: בגופי מים עומדים או שזרימתם איטית.
מזון: פלנקטון.
תפוצה בארץ: כנרת והירדן.


אמנונית יוסף (שם עממי: חנוס) (שם מדעי: Astatotilapia flavijosephi)

אמנונית יוסף

אורך: 2-10 ס"מ עד - 13 ס"מ.
מיקום: במים רדודים, בקרבת אבנים.
מזון: פלנקטון.
תפוצה בארץ: אנדמי לאזור הכנרת והירדן.


טברנון סימון כנרתי (שם עממי: מרמור) (שם מדעי: Tristramella simonis simonis)

טברנון סימון כנרתי

אורך: 15-20 ס"מ עד - 25 ס"מ.
מיקום: קרבת החוף, עד לעומק של 25 מטרים.
מזון: אצות וחסרי חוליות.
תפוצה בארץ: כנרת.


טברנון לסתני (שם עממי: כלב) (שם מדעי: Tristramella sacra)

אורך: 18-25 ס"מ עד - 30 ס"מ.
מיקום: קרבת החוף, עד לעומק של 20 מטרים.
מזון: אצות פנקטון,דגים אחרים וחסרי חוליות.
תפוצה בארץ: אנדמי לאזור הכנרת.


קרפיונים (Cyprinidae)

קרפיון מצוי (שם עממי: קרפ) (שם מדעי: Cyprinus Carpio)

קרפיון מצוי

אורך: 30-50 ס"מ עד - 120 ס"מ.
מיקום: קרבת החוף, עד לעומק של 20 מטרים בעיקר על הקרקעית.
מזון: תולעים,חסרי חוליות וצמחים.
תפוצה בארץ: ירדן, כנרת ונחלים בגולן.


בינית ארוכת ראש (שם עממי: קרסין) (שם מדעי: Barbus longiceps)

בינית ארוכת ראש

אורך: 25-50 ס"מ עד - 75 ס"מ.
מיקום: בקרבת הקרקע, באזורים בוציים וחוליים או חצץ בעומקים של כ20 מטרים.
מזון: חסרי חוליות,תולעים ורכיכות.
תפוצה בארץ: כנרת והירדן.


בינית גדולת קשקשים (שם עממי: אישרי) (שם מדעי: Barbus canis)

בינית גדולת קשקשים

אורך: 20-40 ס"מ עד - 65 ס"מ.
מיקום: שוכן קרקע עד לעומק של 10 מטרים.
מזון: חסרי חוליות,תולעים,רכיכות,דגים אחרים וצמחים.
תפוצה בארץ: כנרת והירדן.


חפף ישראלי (שם עממי: חפאפי) (שם מדעי: Capoeta damascina)

חפף ישראלי

אורך: 15-30 ס"מ עד - 45 ס"מ.
מיקום: שוכן קרקע בין אבנים וסלעים, בעיקר בנחלים.
מזון: חסרי חוליות וצמחים.
תפוצה בארץ: כנרת והירדן.


לבנון הכינרת (שם עממי: סרדין) (שם מדעי: Acanthobrama terraesanctae)

לבנון הכינרת

אורך: 10-15 ס"מ עד - 25 ס"מ.
מיקום: בגוף המים, בקרבה וגם רחוק מהחוף.
מזון: זואפלנקטון.
תפוצה בארץ: כנרת.


לבנון ליסנר (שם מדעי: Acanthobrama lissneri)

לבנון ליסנר

אורך: 10-5 ס"מ עד - 13 ס"מ.
מיקום: סמוך לקרקע, במקווי מים עומדים ובנחלים שזרימתם איטית.
מזון: אצות וחסרי חוליות.
תפוצה בארץ: כנרת והירדן.


לבנונית הגליל (שם מדעי: Pseudophoxinus kervillei)

לבנונית הגליל

אורך: 2-6 ס"מ עד - 10 ס"מ.
מיקום: לרוב בתוך הצמחייה ובנחלים שזרימתם איטית.
מזון: אצות וחסרי חוליות.
תפוצה בארץ: כנרת והירדן.


עגלסת הנחלים (שם מדעי: Garra rufa)

עגלסת הנחלים

אורך: 5-12 ס"מ עד - 15 ס"מ.
מיקום: בעיקר בנחלים בין סלעים ואבנים.
מזון: אצות.
תפוצה בארץ: כנרת והירדן.


יבלסת מצויה (שם מדעי: Hemigrammocapoeta nana)

יבלסת מצויה

אורך: 4-8 ס"מ עד - 12 ס"מ.
מיקום: שוכן קרקע בין צמחים ובנחלים שזרימתם איטית.
מזון: אצות וחסרי חוליות.
תפוצה בארץ: כנרת והירדן.


כסיף שפל עין (שם מדעי: Hypophthalmichthys molitrix)

כסיף שפל עין

אורך: 20-100 ס"מ עד - 150 ס"מ.
מיקום: מים עמוקים עד לעומק של כ-35 מטרים.
מזון: זואפלנקטון ופיטופנקטון.
תפוצה בארץ: כנרת.


קיפוניים (Mugilidae)

קיפון גדול ראש (שם עממי: בורי וואחשי) (שם מדעי: Mugil cephalus)

קיפון גדול ראש

אורך: 15-50 ס"מ עד 70 ס"מ.
מיקום: בכל בתי הגידול עד עומק של 40 מטרים.
מזון: אוכל כל.
תפוצה בארץ: כנרת,הירדן והים התיכון.


קיפון זהוב (שם עממי: בורי) (שם מדעי: Liza aurata)

קיפון זהוב

אורך: 15-40 ס"מ עד 50 ס"מ.
מיקום: בגוף המים עד לעומק של 30 מטרים.
מזון: חסרי חוליות וחומר צמח.
תפוצה בארץ: כנרת,הירדן והים התיכון.


קיפון טובר (שם עממי: טוברה) (שם מדעי: Liza ramada)

קיפון טובר

אורך: 15-40 ס"מ עד 60 ס"מ.
מיקום: בגוף המים עד לעומק של 30 מטרים.
מזון: חסרי חוליות וחומר צמח.
תפוצה בארץ: כנרת,הירדן והים התיכון.


בינוניים (Cobitidae)

בינון הירדן (שם מדעי: Nemacheilus insignis)

בינון הירדן

אורך: 3-8 ס"מ עד - 12 ס"מ.
מיקום: שוכן קרקע גם בנחלים מהירי זרימה וגם במקווי מים עומדים.
מזון: אצות,תולעים וחסרי חוליות.
תפוצה בארץ: כנרת והירדן.


בינון כינרתי (שם מדעי: Nemacheilus leantinae)

בינון כינרתי

אורך: 3-6 ס"מ עד - 8 ס"מ.
מיקום: שוכן קרקע בין סלעים ואבנים ובנחלים שזרימתם איטית.
מזון: אצות,תולעים וחסרי חוליות.
תפוצה בארץ: כנרת והירדן.


נאויתיים (Cyprinodontidae)

נאוית כחולה (שם מדעי: Aphanius mento)

נאוית כחולה

אורך: 2-4 ס"מ עד - 5 ס"מ.
מיקום: בין צמחים ובנחלים שזרימתם איטית.
מזון: חסרי חוליות.
תפוצה בארץ: כנרת והירדן.


נאוית המלחות (שם מדעי: Aphanius dispar)

נאוית המלחות

אורך: 1-5 ס"מ עד - 7 ס"מ.
מיקום: מים רדודים, בין צמחים ואבנים.
מזון: אצות,תולעים וחסרי חוליות.
תפוצה בארץ: חופי ים התיכון מאזור הצפון עד לדרום.
הערה: חי גם במים מתוקים וגם במלוחים.


סלמוניים (Salmonidae)

טרוטת עין הקשת (שם מדעי: Oncorhynchus mykiss)

טרוטת עין הקשת

אורך: 30-40 ס"מ עד - 100 ס"מ.
מיקום: בנחלים, בין סלעים ואבנים.
מזון: דגים אחרים וחסרי חוליות.
תפוצה בארץ: נחל דן, הירדן והכנרת.


קרנוניים (Blenniidae)

קרנון הנהרות (שם מדעי: Salaria fluviatilis)

קרנון הנהרות

אורך: 1-10 ס"מ עד - 14 ס"מ.
מיקום: שוכן קרקע בין סלעים ואבנים עד לעומק של 3 מטרים.
מזון: חסרי חוליות.
תפוצה בארץ: כנרת והירדן.


שפמנוניים (Clariidae)

שפמנון מצוי (שם מדעי: Clarias gariepinus)

שפמנון מצוי

אורך: 40-100 ס"מ עד - 150 ס"מ.
מיקום: שוכן קרקע בעיקר באזורים בוציים.
מזון: צמחים,חסרי חוליות,שורשים,תולעים.
תפוצה בארץ: כנרת והירדן.


גמבוזיים (Poeciliidae)

גמבוזיה (שם מדעי: Gambusia affinis)

גמבוזיה

אורך: זכרים: 2-4 ס"מ עד 5 ס"מ ונקבות 3-6 ס"מ עד 7 ס"מ.
מיקום: סמוך לגדות הנחל,בין צמחים ובמים פתוחים.
מזון: זחלי יתושים.
תפוצה בארץ: כנרת והירדן.


צלופחיים (Anguillidae)

צלופח אירופאי (שם מדעי: Anguilla anguilla)

צלופח אירופאי

אורך: 40-100 ס"מ עד - 150 ס"מ.
מיקום: שוכר קרקע עד לעומק של 30 מטרים ואף יותר.
מזון: דגים.
תפוצה בארץ: כנרת.