big slide

דרלינגטוניה

משפחה: נבליתיים
נכתב על-ידי: אריה
מספר צפיות: 1630


שם: דרלינגטוניה
שם בוטני: Darlington californica - Cobra Lily
משפחה: Sarrancianeae
סוג מלכודת: נפילה

 

וידאו הכרות עם הדרלינגטוניהכללי
שמו של הצמח נובע מגובהו ומצורת הפיצול שבקצה העלה המזכירה נחשי קוברה כשלשונם בחוץ.
דרלינגטוניה קרובה לשופרית. גדלה באזור צפון קליפורניה ואורגון שבארה"ב, גדלה בקרבת נחלים בהרים הגבוהים.
מזג האוויר הינו קר ומים קרים מצויים באזור מערכת השורשים של הצמח.
גורם חשוב לגידולו בתנאי תרבות היא שמירה על תנאי קור באזור השורשים. כדי לחקות את תנאי הטבע שניתן להשקות מידי יום במים קרים. מערכת השורשים של הצמח גדולה וצמחים חדשים מתפתחים בקצה השורשים מה שמחייב עציצים גדולים.
הצמח יכול להגיע למידות גדולות בבגרותו עד מעל למטר.

תמונה


תנאי גידול
השקיה: השריה תחתית רצויה וכן שטיפת שורשים במים קרים אחת לשבוע בחורף ואחת ליום בקיץ.
לחות: בינונית ומעלה.
אור: מלא ללא שמש ישירה.
טמפרטורה: אופטימלית 21-27 מעלות.
מצע גידול: טחב עלים או 2 חלקי כבול – 1 חלק פרליט או טחב עלים + קליפות אורן.