big slide

דיונאה

משפחה: טלליתיים
נכתב על-ידי: אריה
מספר צפיות: 7485

שם: דיונאה
שם בוטני: Dionaea muscipula
משפחה: Droseraceae
סוג מלכודת: פעילה

כללי
הדיונאה הינה הצמח המוכר ביותר מבין הצמחים הטורפים.
גדלה בצפון קרוליינה ארה"ב.
ישנם מספר זנים השונים אחד ממשנהו בגודל העלים, המלכודות והצבעים.
לצמח קנה שורש דמוי פקעת ממנו מתפתחת שושנת עלים, בקצה העלים מלכודות המופעלות באמצעות שערות רגישות למגע, הטרף נתפס
במלכודת לאחר נגיעה בשתי שערות, המלכודת נסגרת לאחר כשנייה.
מלכודת שנסגרה ללא לכידה תפתח חזרה לאחר כיום.
מלכודת מתפרדת עד שלוש פעמים ולאחר מכן הופך העלה לשחור.

לכן יש להקפיד שלא לגרום לסגירת המלכודת שלא לצורך, דבר זה גורם לבזבוז אנרגיה ופוגע ברגישות הצמח.
יש להקפיד לסלק עלים מתים כדי למנוע התפתחות פטריות על העלים המתים, המתפשטות ופוגעות בצמח.

 

וידאו הכרות עם דיונאה

 

וידאו המציג דיונאה לוכדת עכביש במלכודתתנאי גידול
השקיה: מים מזוקקים או מי גשם רצוי בהשקיה תחתית כאשר הצלחת מלאה תמיד במים.
לחות: רצויה מעל 50%
אור: אור מלא עד שמש מלאה (3 עד 6 שעות ביום)
טמפרטורה: אופטימאלית 35-21 מעלות. הצמח יכול בחורף לסבול טמפרטורה מינימאלית של 10 מעלות.
מצע גידול: טחב עלים או כבול או 1 כבול - 1 חול - 1 טוף או 1 כבול - 1 פרליט או ורמיקוליט.