big slide

עקרבים

  • פילטרים
  שם תיאור משפחה
עקרב אמפרור

העביד המלכותי הינו אחד העקרבים הגדולים בעולם ( 12-20 ס"מ), עם זאת, זהו גם אחד ממיני העקרבים היחידים שניתן להחזיקם ביד, שכן עקרב הוא מאוד...

עקרבים
עקרב מדברי שעיר

העקרב נקרא כך מכיוון שהוא (באופן מפתיע) שעיר מאוד. יחסו אגרסיבי מעט. אפשר לשכנו באקווריום שמצעו יהיה מורכב מחול וקצת כבול. רצוי שכבה מכובדת שכן הוא חופר מחילות...

עקרבים
עקרב אבן שטוח

העקרב אבן שטוח נקרא קח כי כשהו בסכנה הוא בורח ונכנס לתוך חריצים של אבנים וצורתו המיוחדת מאפשרת לו את זה. עקרב זה הוא עקרב נהדר למגדל המתחיל הוא לא תוקפני במיוחד...

עקרבים

תפריט מדור חסרי חוליות