big slide

טרנטולות (Theraphosidae)

  • פילטרים
  שם תיאור משפחה
פדרסון אורנמנטל

הסוג פואקילוטריה מוכר כמעט לכל מגדל, אף למתחילים שבניהם. הסיבה לכך אינה רק יופיים מעתיק הנשימה של המינים הכלולים בסוג זה, אלא גם זריזותם...

Poecilotheriinae

תפריט מדור חסרי חוליות