big slide

יונקים

  • פילטרים
  שם תיאור משפחה
צ'ינצ'ילות

שמה של הצ'ינצ'ילה ניתן לה ע"י הספרדים שכבשו את דרום אמריקה. פרוש השם הוא "צ'ינצ'ה קטנה", על שם שבט אינדיאני שחבריו השתמשו בפרוותה לקישוט. פרוות הצ'ינצ'ילה היא רכה...

צ'ינצ'יליים