big slide

יונקים

  • פילטרים
  שם תיאור משפחה
כיסנאי דואה - שוגר גליידר

דבר ראשון בואו נתחיל בלנפץ את השקר הכי גדול: שוגרים הם חיות מחמד לא טובות במיוחד. הם מסריחים, רועשים, ערים כל הלילה, מלכלכים, דורשים הרבה תשומת לב ועבודה...

פוסומים מפוספסים