big slide

נפוחיתיים (Tetraodontidae)

משפחה המונה דגי אבונפחאות.

רובם דגי מים מליחים וחלקם מתוקים.

 

  • פילטרים
  שם תיאור משפחה
אבונפחא ירוקה מנוקדת

אבונפחא ירוקה מנוקדת.

אבונפחא ממשפחת הנפחותיים.

נפוחיתיים (Tetraodontidae)
אבונפחא קונגו

דג האבונפחא קונגו.

דג ממשפחת הנפוחתיים. 

נפוחיתיים (Tetraodontidae)
אבונפחא ספרה 8

 דג האבונפחא ספרה 8.

דג ממשפחת הנפוחתיים.

נפוחיתיים (Tetraodontidae)
אבונפחא ננסית

דג האבונפחא הננסית.

דג ממשפחת הנפוחתיים. 

נפוחיתיים (Tetraodontidae)
אבונפחא אבאי

דג האבונפחא האבאי.

דג ממשחת הנפוחתיים. 

נפוחיתיים (Tetraodontidae)
אבונפחא עין אדומה

דג האבונפחא עין אדומה.

דג ממשפחת הנפוחתיים.

נפוחיתיים (Tetraodontidae)
אבונפחא ראש החץ

האבונפחא ראש החץ.

דג ממשפחת הנפוחתיים.

נפוחיתיים (Tetraodontidae)
אבונפחא שעיר

דג האבונפחא שעיר.

דג ממשפחת הנפוחתיים. 

נפוחיתיים (Tetraodontidae)
אבונפחא דרקון

דג האבונפחא דרקון. 

דג ממשפחת הנפוחתיים. 

נפוחיתיים (Tetraodontidae)
אבונפחא טקיפוגו

דג האבונפחא טקיפוגו.

דג ממשפחת הנפוחתיים.

 

נפוחיתיים (Tetraodontidae)
אבונפחא ניבים

דג האבונפחא ניבים.

דג ממשפחת נפוחתיים.

נפוחיתיים (Tetraodontidae)
אבונפחא אמזונית

דג האבונפחא האמזונית.

דגממשפחת הנפוחיתיים.

נפוחיתיים (Tetraodontidae)
אבונפחא אדומת זנב

דג האבופחא אדומת זנב.

דג ממשפחת הנפוחיתיים.

 

נפוחיתיים (Tetraodontidae)

תפריט מדור דגי נוי