big slide

חריתיים (Characidae)

משפחת החריתיים הינה משפחה מורחבת הכוללת את דגי הפיראנות הרצחניים את הטטרות הניאונים הפאקואים.

 

ברגע שיריח פצע פתוח או דם כלשהו במים הוא ישר יעקוב אחרי הריח וידאג לחסל את הדג/חתיכת הבשר. כיום במדינתיונו, מדינת ישראל יש חוק האוסקר לגדל דגים אלו בגלל ששחרור הדג יוביל לפגיעה הרסנית במערכת האקולוגית של ישראל וכמובן פגיעה רצינית בבני אדם ובאוכלוסיה המתגוררת באותו אגם, כמו כן דגים אלו חיים במים מתוקים ואף מליחים וישרדו גם בתנאים הקשים ביותר, הצפוי לאדם אשר יגדל דגים אלו וייתפס הוא קנס "חביב" של כ- 25,000 ש"ח עד 100,000 ש"ח ובמקרים יותר קשים גם ישיבה בכלא צפויה. 

 

אך אם נשים בצד את הדגים אלו נראה דגים מדהימים כמו הניאונים והטטרות המיוחדים בצבעיהם.

דגים אלו בדרך כלל חיים בלהקות עם עשרות פריטים וגודלם קטן מ- 10 ס"מ (רוב המינים). בנוסף לדגים הללו יש גם את דגי הפאקו המפלצתיים בגודלם.

 

נכתב ע"י עומרי 

piranha2_large-1.jpg

  • פילטרים
  שם תיאור משפחה
פאקו שחור

דג הפאקו השחור.

דג ממשפחת החריתיים.

חריתיים (Characidae)
פאקו אדום

דג פאקו אדום. 

דג ממשפחת החריתיים.

חריתיים (Characidae)
פאקו אדום קרס

הפאקו אדום קרס.

דג ממשפחת החריתיים.

חריתיים (Characidae)
טטרה ניאון

טטרה ניאון

ממשפחת החריתיים.

חריתיים (Characidae)
פאקו חום

דג הפאקו החום.

דג ממשפחת החריתיים. 

חריתיים (Characidae)
טטרה כחולה

דג הטטרה הכחולה.

דג ממשפחת החריתיים.

חריתיים (Characidae)
טטרה אש ירוקה

טטרה אש ירוקה.

דג ממשפחת החריתיים.

חריתיים (Characidae)
פיראנה אדומה

דג הפיראנה אדומה.

דג ממשפחת החריתיים.

חריתיים (Characidae)
פייק פיראנה

דג הפיראנה פייק.

דג ממשפחת החריתיים.

חריתיים (Characidae)
פיראנה הולנדית

דג הפיראנה ההולנדית.

דג ממשפחת החריתיים.

חריתיים (Characidae)
פיראנה מוזהבת

דג הפירנאה המוזהבת.

דג ממשפחת החריתיים.

חריתיים (Characidae)
טטרה ניאון מוזהב

דג הניאון המוזהב.

דג ממשפחת החריתיים.

 

חריתיים (Characidae)
טטרה מערות עיוור

דג הטטרה מערות עיוור.

דג ממשפחת החריתיים.

חריתיים (Characidae)
טטרה חץ שחור

דג הטטרה חץ שחור.

דג ממשפחת החריתיים.

חריתיים (Characidae)
פיראנה שביס

דג הפיראנה שביס.

דג ממשפחת החריתיים.

חריתיים (Characidae)

תפריט מדור דגי נוי