big slide

ראשי נחש (Channidae)

דגי הראש נחש הינם דגים תוקפניים ומיוחדים בצורת גופם.

דגי הראש נחש גדלים לגדלים מטורפים יחסית, גודלם נע בין 20 ס"מ ל- 250 ס"מ באקווריום הביתי, הדגים בעלי שיניים הרסניות ומוסכנות לאדם (מדובר בדגים של 40 ס"מ), חלק מראשי הנחש הגדולים יוכלו להוריד גם אצבע לאדם בוגר, השמעו ונראו לא מעט מקרים המראים פגיעה הרסנית על גוף אדם, במקומות אשר חיים דגים אלו לא מומלץ לשחות או אפילו להכניס רק את הרגליים למים. כיום דגים אלו, דגי ראש הנחש, לא מותרים לגידול בארצינו בגלל ששחרור של דגים כאלו לאחד המקרות של ישראל (כמו הכינרת) יוביל להריסה של המערכת הבגיולוגית שנבנת במשך שנים ארוכות, וכמובן סביר להניח שיהיו לא מעט פציעות ונשיכות על אנשים ששחו באותו מקום. אלו דגים שכיון יוכלו לחיות בתנאי PH נמוכים מאוד וטמפרטורות גבוהות מאוד ואף לחיות במקומות המלוכלכים ביותר והמעורפלים ביותר, אלו דגים חזקים מאוד. כיום לגדל דגים אלו באקווריום הביתי זאת לא בעיה עם הדגים הקטנים בגודל עד 40 ס"מ, מעל הגודל הזה קשה ואף מסוכן בגלל שינהם. כמו כן, לדגים אלו יש נטיות לקפוץ מין האקווריום ולנסות לקפוץ לכן יש לדאוג שהאקווריום יהיה סגור היטב. האכלה של הדגים הנ"ל תעשה עם אוכל חי לרוב. 

 

בחלק מהמקות בעולם אוכלים דג זה והוא נחשב בתור מעדן בשבילהם.

אוכלים אותו כמו סושי במסעדות, בעיקר בארצות המזרח אוכלים את הדג...

 

נכתב ע"י עומרי 

 

sdfdsf.PNG

 

  • פילטרים
  שם תיאור משפחה
ראש נחש קשת בענן

דג ראש הנחש קשת בענן.

דג ממשפחת ראשי הנחש.

 

ראשי נחש (Channidae)
ראש נחש זהוב

ראש הנחש הזהוב.

דג ממשפחת ראשי הנחש.

ראשי נחש (Channidae)
ראש נחש אדום

דג ראש הנחש האום.

דג ממשפחת ראשי הנחש.

ראשי נחש (Channidae)
ראש נחש מנומר

דג הראש נחש מנומר.

דג ממשפחת ראשי הנחש.

ראשי נחש (Channidae)
ראש נחש קיסרי

ראש נחש קיסרי.

דג ממשפחת ראשי הנחש.

ראשי נחש (Channidae)
ראש נחש עין שור

 דג הראש נחש עין שור.

דג ממשפח ראשי הנחש. 

ראשי נחש (Channidae)
ראש נחש ברומזי

דג הראש נחש ברומזי.

דג ממשפחת ראשי נחש.

 

ראשי נחש (Channidae)
ראש נחש מוכתם

דג הראש נחש מוכתם.

דג ממשפחת ראשי הנחש.

ראשי נחש (Channidae)
ראש נחש צ'ל

דג הראש נחש צ'ל.

דג ממשפחת ראשי הנחש.

ראשי נחש (Channidae)
ראש נחש מנוקד

דג הראש נחש המנוקד.

דג ממשפחת ראשי הנחש.

ראשי נחש (Channidae)
ראש נחש שחור

דג הראש נחש השחור.

דג ממשפחת ראשי הנחש.

ראשי נחש (Channidae)
ראש נחש ליילי

דג ראש הנחש הלילי.

דג ממשפחת ראשי הנחש.

 

ראשי נחש (Channidae)
ראש נחש נקודות כחולות

דג הראש נחש נקודות כחולת.

דג ממשפחת ראשי הנחש.

ראשי נחש (Channidae)
ראש נחש נקודות כתומות

דג הראש נחש נקודות כתומות.

דג ממשפחת ראשי הנחש.

ראשי נחש (Channidae)

תפריט מדור דגי נוי