big slide

קרפיוניים (Cyprinidae)

דגי הבריכות הינם דגים החיים בטמפרטורות הנמוכות יותר מאלו של האקווריום.

הדגים חזקים יחסית, בניהם דגי הזהב הקוי וכודמה.

 

  • פילטרים
  שם תיאור משפחה
דג זהב

דג הזהב הידוע והמצוי.

דג המתאים לבריכות נוי.

קרפיוניים (Cyprinidae)
קוי

דג הקוי.

דג ממשפחת הקרפיוניים.

קרפיוניים (Cyprinidae)
יבשתן אטלנטי

יבשתן אטלנטי.

קרפיוניים (Cyprinidae)

תפריט מדור דגי נוי