big slide

לורים (Loriinae)

  • פילטרים
  שם תיאור משפחה
לורי קשת

תוכי קטן וצבעוני שמאד אוהב תשומת לב מהסביבה

לורים (Loriinae)
לורי סווינסון

תוכי קטן וצבעוני ממשפחת הקשת שמאד אוהב תשומת לב מהסביבה.

לורים (Loriinae)
לורי בלאק קייפ

תוכי בינוני, תוכי צבעוני במיוחד, מאד היפראקטיבי ושמח.

לורים (Loriinae)
לורי דאסקי

תוכי בינוני, צבעוני וקצת רעשן זה אומר שדרוש לו הרבה משחקים כדי שיהיה תמיד עסוק.

לורים (Loriinae)
לורי אדום

תוכי בינוני, צבעוני, שמח ומאד חכם, שמאד אוהב לשחק עם הסביבה.

לורים (Loriinae)

תפריט מדור בעלי כנף