big slide

ציפורי שיר

  • פילטרים
  שם תיאור משפחה
זברה פינק

אחת הציפורים הפופולריות ביותר בקרב מגדלים. למרות היותה ציפור עמידה בפני טעויות מגדלים מתחילים היא אהודה יותר בקרב מגדלים מנוסים עקב המופעים הרבים שקיימים לה. במקור ממדבריות אוסטרליה, מגיעה לגודל של 10 ס"מ. (בטבע)...

פרושיים

תפריט מדור בעלי כנף