big slide
תולעי מים ענקיות

תוכלת החיים במעמקי האוקיינוס יכולה להיות ארוכה בהרבה מזו של בעלי חיים יבשתיים. קחו למשל את התולעת Escarpia laminata - התולעת, החיה בתנאים נוחים של מזון נגיש במהלך כל השנה וללא טורפים, יכולה כנראה לחיות יותר מ-300 שנים, וחלק מהפרטים שנמצאו הינם בני אלף שנים, והיו כבר באזור כאשר וויליאם הכובש הגיע לאנגליה בשנת 1066.

״ Escarpia laminata משנה לחלוטין את מה שחשבנו שידענו על אריכות חיים״ - אומרת אלנה דרקין מאוניברסיטת טמפל בפילדלפיה, פנסילבניה.

Escarpia laminata, מקבוצת תולעי הצינור, חיות בעומק של 1000 עד 3300 מטרים מתחת לפני הים בקבוצות של בין חמישה למאתיים ויותר פרטים הצמודים למקורות זרמים קרים. סביבה זו משמשת בית גם למינים אחרים של דיירי מעמקים, כגון נחשוני ים, חסילונים, סרטנים, שבלולי ים, צדפות, רכיכות ומבחר עצום של תולעי ים מסוגים שונים.״תולעי הצינור נראות כמו קשי שתיה ענקיים עם פרח וורוד עדין בקצה, ממנו החיה פורשת את ׳עלי הכותרת׳, שהם למעשה איבר נשימה הפועל בדומה לזימי דגים״- אומרת דרקין. הן יכולות להגיע לאורך של יותר ממטר וחצי, וניזונות דרך קשר סימביוטי שהן יוצרות עם בקטריות החיות באזור.

אמידת גיל התולעים הייתה לא פשוטה, אומרת דרקין, מכיוון שהן לא מייצרות שלד עמיד או רקמות בעלות ׳טבעות שנתיות׳ הניתנות לספירה. במקום אלו, דרקין ושותפיה למחקר הסתמכו על מחקר מדעי קודם של תולעי צינור אחרות, שהעריך את קצב הגדילה הממוצע של התולעים משנה לשנה.

״הרעיון מאחורי מודל הגדילה הוא שבעזרתו אנו יכולים להשתמש בהדמיה על מנת להעריך את קצב גדילת והזדקנות התולעים מבלי שנצטרך לחכות מאות ואלפי שנים על מנת לצפות בתוצאות״- אומרת דרקין.

חוקרים השתמשו בנתונים מהשטח בשילוב עם המודל על מנת לבדוק כמה גדלו תולעים בגילאים שונים במהלך שנה יחידה, ועל ידי כך הצליחו לשער את קצב הגדילה שלהן בשלבי חיים שונים, הסבירה דרקין. ״בהמשך, אנו יכולים להשתמש בנתונים שהתקבלו על מנת ליצור הדמיה של תהליך הגדילה של תולעי הצינור, ולהסיק מכך כמה שנים ידרשו לחיות האלו להגיע לגודל מסוים״- היא מוסיפה.

על פי המודל, חלק מתולעי הצינור קיימות כבר מאות שנים, וכמה מהן אפילו אלפים. קשה לנחש את הגיל המקסימלי שלהן, מכיוון שהן גדלות בקצב איטי יותר ככל שהן מזדקנות.

״בהחלט אפשרי שקיימות בטבע E. laminata גדולות בנות אלף שנים ויותר, אבל בהתאם לתוצאות המחקר שלנו אנו בטוחים יותר בהשערה של תוכלת חיים מקסימלית של 250-300 שנים״- אומרת דרקין.

בהתאם לנתונים אלה, תולעי הצינור זוכות בתואר היצור הלא קולוניאלי השני הכי מאריך חיים שאי פעם התגלה בתחתית האוקיינוס. צדפת המעמקים Arctica islandica יכולה לחיות 500 שנים ויותר. יצורים החיים בקולוניות, ובכללם גם כמה מיני אלמוגים, יכולים כנראה לחיות 4000 שנים ויותר.

״בהחלט אפשרי שבעתיד יתגלו עוד שוברי שיא של אריכות חיים במעמקי האוקיינוס, מכיוון שאנו מגלים מינים חדשים וסביבות חיים חדשות כמעט בכל צלילת מחקר״- אומרת דרקין.


מקורות: 

newscientist.com

sputniknews.com

sciencedaily.com