big slide

ילד באקוודור גילה מחדש זן של צפרדע שנחשבה לנכחדת מעל לשלושים שנה. התגלית הובילה להתעוררות מחדש של המין, שעתה מתרבה בהצלחה בתנאי שבי.

הצפרדעים הססגוניות מסוג ג׳מבטו הרלקווין (שם לועזי: The colourful Jambato harlequin frog) (שם מדעי: Atelopus ignescens) היו פעם כל כך שכיחות באקוודור שאנשים היו מוצאים אותן מקפצות בבתיהם, ילדים היו רגילים לשחק איתן, והרפואה המסורתית המקומית השתמשה בהן למטרות שונות. הזן נעלם כמעט בבת אחת, כנראה עקב שילוב של שינוי האקלים וזיהום פטרייתי.

״הצפרדעים היו חלק כל כך בלתי נפרד מחייה של הקהילה האקוודורית שמעולם לא חשבנו שהן יוכלו להיעלם״- מספר לואיס קולומה ממרכז ג׳מבטו לחקר ושימור דו חיים (Jambatu Center for Research (and Conservation of Amphibians אך הצפרדעים אכן נעלמו. לפחות, עד עתה.בשנת 2016, מרכז ג׳מבטו הכריז על פרס של 1000 דולר במזומן למי שיוכל למצוא את הצפרדע האבודה. החוקרים לא ציפו להצלחה בחיפוש וקיוו בעיקר להגביר את המודעות הכללית לשימור בעלי חיים אמפיביים, אך למרות כל הסיכויים, ילד קטן ומשפחתו הצליחו למצוא קהילה קטנה של צפרדעי ג׳מבטו הרלקווין, ובכך הבטיחו את השתמרותו של המין (ואת עתידו של הילד, שכסף הפרס יוקדש ללימודיו).

בעקבות הגילוי פנו החוקרים למשימה האדירה של הרביית 43 הפרטים שנמצאו בשטח בתנאי מעבדה. ״במשך חודשים רבים, למרות הזדווגות הצפרדעים, לא הוטלו ביצים״ - מספר קולומה - ״אז החלטנו להעביר את הצפרדעים לאזור מגודר בטבע. כאשר סוף סוף גילינו ביצים הרגשנו כמו שתומאס אדיסון בוודאי הרגיש כאשר ראה נורה חשמלית נדלקת בפעם הראשונה. זה היה יוצא מן הכלל״.

הראשנים שבקעו מן הביצים חזקים ואוכלים היטב. על פי אלסנדרו קטנזי מאוניברסיטת דרום אילינוי, גילוי מחדש של זני צפרדעים שנחשבו לנכחדות הוא התפתחות מעודדת של השנים האחרונות, למרות שלפי דבריו ״הקהילה תמיד קטנה, ולכן נמצאת עדיין בסיכון הכחדה״. קטנזי מסביר כי למרות הקושי והעלות הגבוהה, הרבייה בתנאי מעבדה יכולה להיות ״התקווה היחידה״ מול הכחדה.

על פי אנדרו גריי מאוניברסיטת מנצ׳סטר באנגליה, הרבייה בתנאי שבי הנה הכרחית על מנת להציל יצורים אמפיביים הנמצאים בסיכון מהכחדה עקב מחלות עתידיות או אפילו שינוי מזערי בסביבתם הטבעית. ״הצפרדעים האלו יכולות להיעלם בכל רגע, ואם חוקרים יכולים לעזור בשימורן והרבייתן יש להן רשת בטחון״.

גריי מוסיף כי הצלחת החוקרים האקוודורים בהרביית הצפרדעים בשבי מרשימה, ותעודד יוזמות דומות להרביית מיני צפרדעים הנמצאות בסיכון הכחדה ברחבי העולם. ״קולומה חקר סוגים שונים של מזון להאכלת הראשנים והסיק מסקנות רבות מהתוצאות. כעת אנו יכולים להאכיל את הראשנים שלנו בשבי בהצלחה רבה״.


ראשנים של המין Atelopus ignescens


מקורות: newscientist.com